اولین ها در دانش ریاضی

  
اولین ها در دانش ریاضی

اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا


اولین کسی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره


اولین کسی که کتابی در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی


اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی


اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس


اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی


اولین کسی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون


اولین کسی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی


اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع مخروطی : پاپوس


اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آناکساگوراس


اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482


اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی


اولین کسی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط


اولین کسی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس) برای همین معادلات به این نام شناخته می شد.)


اولین کسی که علامت های + و – را به کار برد :  یوهان ویدمان