راز موفقیت از زبان بزرگان

      میل به موفقیت و ترقی و پیشرفت در تمام انسان‌‌ها وجود دارد؛ ولی آیا موفقیت، تصادفی حاصل می‌شود یا این‌که انسان‌های موفق، برای رسیدن به روش‌های به‌خصوص، رازهایی دارند که ما از آن‌ها بی‌خبر هستیم؟ قبل از پاسخ‌گویی به این سؤال، رازهای موفقیت را از دیدگاه بزرگان بخوانید و سپس خودتان درباره‌ی رمزهای موفقیت قضاوت کنید.

پایداری زندگی به برنامه‌ریزی درست و وسیله‌ی رسیدن به آن، مدیریت صحیح است. (حضرت علی (ع))

باید بخواهیم تا بتوانیم. (رنه دکارت)

کوشش، اولین وظیفه‌ی انسان است. (گوته)

دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده. (علی‌اکبر دهخدا)

به توانایی خود ایمان داشتن، نیمی از کامیابی است. (ژان ژاک روسو)

بهترین واقعه‌ی زندگی هنگامی است که آدمی خود را می‌شناسد. (تولستوی)

تمام موفقیت خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت‌برداری دقیق هستم. (ادیسون)

تا ایمان، امید و سخت‌کوشی نباشد، هیچ کاری را نمی‌توان انجام داد. (هلن کلر)

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت اینشتین)

وارد عمل شدن بدون برنامه‌ریزی، علت همه‌ی شکست‌هاست.(آلکس مک‌کنزی)

 

با کمی دقت درمی‌یابیم که خودشناسی، داشتن هدف، پشتکار و برنامه‌ریزی، رمز موفقیت است.