خطای دیدباورنکردنی

 


بقیه در ادامه مطلب

به مرکز گل نگاه کنید و سرتونو عقب وجلو ببرید آیا احساس نمی کنید گل بزرگتر می شود؟ 

 
 

 به این تصویر نگاه کنید. چه چیزی می‌بینید؟ گردش دایره‌ها یا تغییر رنگ‌ها؟

 


هنگامی که به این تصویر نگاه میکنید احساس میکنید در حال حرکت است!به دایـره میانی خیره شوید. چه می‌بینید؟ چه اتفاقی برای سایه‌ها می‌افتد؟ 

 

.

.

.

.

پس از چندین ثانیه خواهید دید که به تدریج سایه‌های اطراف دایره‌ی میانی ناپدید


می‌گردند.  


 

به تصویر دقیق نگاه کنید و بعد یک مقدار چشمانتان را حرکت دهید. چه اتفاقی برای دایره‌ها می‌افتد؟ 

 

..

چه اتفاقی افتاد؟ دایره‌ها بزرگ‌تر می‌شوند...

به چشمان خود اعتماد کنید. این فقط یک خطای دید است

به این مربع‌ها نگاه کنید. در محل تقاطع این مربع‌ها دایره‌های چه رنگی هستند؟ سیاه یا سفید؟

 

در محل تقاطع مربع های تصویر زیر تنها دایره های سفید وجود دارند،

ولی بعضی از دایره ها را برای لحظه ای کوتاه سیاهرنگ می بینید


 


خطای دید باورنکردنی (16)

 خطای دید به احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند. در این حالت اطلاعاتی که بوسیله چشم جمع آوری شده و توسط مغز پردازش می‌گردد منجر به درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد.

 

آیا در تصویر زیر دایره ای می بینید؟ کمی بیش‌تر نگاه کنید. 

 

. 

با نگاه اول مطلقا شما هیچ دایره ای نخواهید دید اما باید بدانید که ۱۶ دایره در این تصویر وجود دارد.

با دقت بیشتر به فاصله بین هر دو مکعب ها نگاه کنید… در بین هر دو مکعب یک دایره وجود دارد که مجموعا ۱۶ دایره میشود.


 

به وسط این دایـره به مدت ۲ دقیقه خیره شوید. چه اتفاقی می‌افتد؟  

 

..

به تدریج خواهید دید که هاله ای آبی رنگ پیرامون دایره شروع به درخشیدن می‌کنـد!!...


 این تصویر را ببینید. درباره‌ی این مارهای فانتزی چه نظری دارید؟

 

به نظر می‌رسد این مارها حرکت می‌کنند.


 به این تصویر نگاه کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ حرکت در تصویر محسوس است؟ آیا این حرکت دلیل علمی دارد؟


به این تصویر نگاه کنید. آیا می‌توانید بگویید چگونه این دیوار چیده شده است؟

 


به این تصویر نگاه کنید. آیا این تصویر یک مکعب است یا سه کنج یک اتاق را نمایش می‌دهد؟ 


به این تصویر نگاه کنید. آیا این‌ها دایره‌هایی هستند که به هم وصل هستند یا این‌که مجزا از هم هستند؟