دانلود اثبات تصویری اتحادهای ریاضی

دانلود اثبات تصویری اتحادهای ریاضی

اثبات اتحادهای ریاضی با استفاده از انیمیشن

اثبات تصویری اتحادهای مربع مجموع دوجمله ای، مربع تفاضل دوجمله ای، جمله مشترک و  مزدوج  (با استفاده از انیمیشن) را از لینک های زیر دانلود نمایید.


اثبات تصویری اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

حجم : 780 کیلوبایت

لینک دانلود: لینک مستقیم | پیکوفایل 


اثبات تصویری اتحاد مربع تفاضل دو جمله ای

حجم : 470 کیلوبایت

لینک دانلود: لینک مستقیم | پیکوفایل 


اثبات تصویری اتحاد مزدوج

حجم : 500 کیلوبایت

لینک دانلود: لینک مستقیم | پیکوفایل  

با تشکر از آقایمهدی رضایی