یک اثبات ریاضی عجیب 64=65 !

یک اثبات ریاضی عجیب 64=65 !

 از آنجا که هیچ کاری از چینی‌ها بعید نیست بتازگی اثبات کرده‌اند که 64=65 است. به تصویر متحرک زیر توجه کنید:

منبع:اعتدال