داستان های جالب


1- پلیکان ۲-بیسکویت ۳-فقیر و ثروتمند

۴-« کدام لاستیک پنچر شده بود؟»

۵- می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی.

۶-تنها راه نجات ۷- جعبه‌ی عبادت ۸-داستان پیرمرد

۹-چمن‌زن کوچک ۱۰-ارزش کار

برای خواندن داستان ها روی ادامه مطلب کلیک کنید

نویسنده : محسن هادی فرد


ادامه مطلب