دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور

 جهت دریافت نمونه سوالات دانشگاه پیام نوررشته های ریاضی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 
نام درس دانلود
ریاضی ۱Download
مبانی ریاضیDownload
ریاضی عمومی ۲Download
ریاضی عمومی ۳Download
معادلات دیفرانسیلDownload
جبر ۱Download
آنالیز ریاضی ۱Download
نظریه اعدادDownload
جبر خطیDownload
آنالیز ریاضی ۲Download
جبر ۲Download
آنالیز عددی ۱Download
توابع مختلطDownload
توپولوژی عمومیDownload
آنالیز ریاضی ۳Download
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزییDownload
جبر ۳Download
هندسه هذلولوی – مبانی هندسهDownload
تحقیق در عملیات ۱Download
تاریخ ریاضیاتDownload
فلسفه علم ریاضیDownload
توپولوژی جبری مقدماتیDownload
منطق ریاضیDownload
زبان تخصصی – ریاضیDownload
ریاضیات گسستهDownload
آموزش ریاضی ۱Download
آموزش ریاضی ۲Download
برنامه سازی پیشرفتهDownload
تحقیق در عملیات ۲Download
آنالیز عددی ۲Download
نظریه گراف و کاربرد های آنDownload
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
ریاضی برای آمارDownload
معادلات دیفرانسیلDownload
ریاضی عمومی ۳Download
معادلات دیفرانسیلDownload
ریاضی گسستهDownload
آنالیز ریاضی ۱Download
هندسه هذلولی – مبانی هندسهDownload
آنالیز عددی ۱Download
تاریخ و فلسفه عمومیDownload
طراحی و مطالعه مسائل یادگیری آموزشDownload
ریاضیات ۱ – ریاضیات مقدماتیDownload
ریاضی عمومی ۲Download
روشهای آماریDownload
احتمال و کاربرد آنDownload
جبر خطی ۱ برای آمارDownload
روشهای نمونه گیری ۱Download
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
فرآیند های تصادفی ۱Download
زبان تخصصی – آمارDownload
روشهای نمونه گیری ۲Download
آمار ریاضی ۱Download
آمار ریاضی ۲Download
روشهای ناپارامتریDownload
سری های زمانی ۱Download
طرح آزمایشهای ۱Download
آشنایی با نظریه صف بندیDownload
تحقیق در عملیاتDownload
روشهای پیشرفته آمارDownload
روشهای چند متغیره گسستهDownload
طرح آزمایشهای ۲Download
روشهای چند متغیره پیوستهDownload
آمار و احتمال ۲Download
مبانی اقتصادDownload
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ::
نام درس دانلود
ریاضی ۱Download
مبانی ریاضیDownload
ریاضی عمومی ۲Download
ریاضی عمومی ۳Download
معادلات دیفرانسیلDownload
جبر ۱Download
آنالیز ریاضی ۱Download
نظریه اعدادDownload
جبر خطیDownload
آنالیز ریاضی ۲Download
جبر ۲Download
آنالیز عددی ۱Download
توابع مختلطDownload
توپولوژی عمومیDownload
آنالیز ریاضی ۳Download
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزییDownload
جبر ۳Download
هندسه هذلولوی – مبانی هندسهDownload
تحقیق در عملیات ۱Download
تاریخ ریاضیاتDownload
فلسفه علم ریاضیDownload
توپولوژی جبری مقدماتیDownload
منطق ریاضیDownload
زبان تخصصی – ریاضیDownload
ریاضیات گسستهDownload
آموزش ریاضی ۱Download
آموزش ریاضی ۲Download
برنامه سازی پیشرفتهDownload
تحقیق در عملیات ۲Download
آنالیز عددی ۲Download
نظریه گراف و کاربرد های آنDownload
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
ریاضی برای آمارDownload
معادلات دیفرانسیلDownload
ریاضی عمومی ۳Download
معادلات دیفرانسیلDownload
ریاضی گسستهDownload
آنالیز ریاضی ۱Download
هندسه هذلولی – مبانی هندسهDownload
آنالیز عددی ۱Download
تاریخ و فلسفه عمومیDownload
طراحی و مطالعه مسائل یادگیری آموزشDownload
ریاضیات ۱ – ریاضیات مقدماتیDownload
ریاضی عمومی ۲Download
روشهای آماریDownload
احتمال و کاربرد آنDownload
جبر خطی ۱ برای آمارDownload
روشهای نمونه گیری ۱Download
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
فرآیند های تصادفی ۱Download
زبان تخصصی – آمارDownload
روشهای نمونه گیری ۲Download
آمار ریاضی ۱Download
آمار ریاضی ۲Download
روشهای ناپارامتریDownload
سری های زمانی ۱Download
طرح آزمایشهای ۱Download
آشنایی با نظریه صف بندیDownload
تحقیق در عملیاتDownload
روشهای پیشرفته آمارDownload
روشهای چند متغیره گسستهDownload
طرح آزمایشهای ۲Download
روشهای چند متغیره پیوستهDownload
آمار و احتمال ۲Download
مبانی اقتصادDownload
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور :: PNUNA.COM
با تشکر از صادق صادقی وفا